160. let hasičského sboru v Brně – náměstí Svobody

V sobotu 22. 6. 2024 se konal na náměstí Svobody vrchol oslav 160 let hasičů z povolání v Brně. Hlavní program dne bylo defilé cca 60ks historické i novodobé techniky a nechyběly ani ukázky.

Je nám velikou ctí, že byl osloven náš sbor pro ukázky z činnosti mladých hasičů.

Představili se závodníci z přípravky a také naši dorostenci. Obě tyto kategorie předvedly ukázky požárního útoku a také přípravka předvedla běh na 60 metrů s překážkami a dorostenci také štafetu dvojic. Pro všechny zúčastněné to byl jistě životní zážitek a všem závodníkům, vedoucím i pomocníkům tímto děkujeme za vzornou reprezentaci sboru.

Fotky z akce