Historie

SDH Brno-Vinohrady

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady patří k velmi mladým sborům v Brně a nehonosí se zajímavou historií jako většina sborů, přesto je to sbor velmi živý, výrazně se rozvíjející a působící ve více oblastech.

Sídliště Brno-Vinohrady, kde sbor působí se začalo stavět v roce 1983, a to prakticky ihned po dostavbě sousedního sídliště Brno-Líšeň. Od samého počátku se vinohradské sídliště odlišovalo od jeho ostatních brněnských předchůdců. Občanská vybavenost zpočátku prakticky neexistovala a byla postupně dotvářena až v průběhu 90. let. Samosprávná městská část vznikla 24. listopadu 1990 a žije zde přes 12 000 obyvatel.

Se vznikem sídliště myšlenka vzniku SDH nebyla prioritou, a proto skupina nadšenců pro tuto dobrovolnickou činnost se našla až mnohem později. Na podzim roku 2005 uspořádala tato skupina kamarádů ustavující valnou hromadu a hned přišlo první rozhodování, tedy volba jednotlivých členů výboru, zvolen byl starosta, velitel, náměstek, jednatel, hospodář, vedoucí mládeže a revizor účtů. Odesláním registračního listu nastala doba čekání a trpělivost se vyplatila. Oficiální datum založení našeho sboru byl čtvrtek 10.11.2005.

Nikdo z členů netušil, že první větší akcí sboru bude pomoc při povodních na jaře 2006. Vše začalo v pátek 31.března, kdy jsme se dozvěděli, že se v Obřanech začínají stavět protipovodňové hráze. A naši dobrovolníci vyrazili a první zastavení bylo v Jevišovce nad Svitavou, kde se rozvodněním řeky vytvořila velká laguna. Posléze se skupina posouvala po proudu Dyje a dále pak do Staré Břeclavi, kde voda ohrožovala domov důchodců. Tento náročný týden se zapsal nejen do srdcí účastníků, ale ukázalo se, že SDH je opravdu fungující i v malém počtu.

Dne 26.4.2006 byla sboru nabídnuta do užívání historická požární automobilová stříkačka CAS 16 (TLF 16, S-4000-1 SACHS). Pro nově vzniklý sbor byla tato nabídka k nezaplacení a byla přijata s velkým nadšením, jak také jinak, SACHS byl následně maximálně využíván. Na začátku srpna 2006 zakoupil sbor druhé auto, a to cisternovou stříkačku Škoda 706 RTH.

Jako mobilní sbor jsme se mohli již účastnit různých akcí, první pomocí při veřejné akci byl hasičský dozor při pálení čarodějnic v Akátkách. Automobil, zvuk sirény i hasičské vybavení a hasiči v zásahových oblecích vzbudili v městské části pozdvižení a děti si vše se zájmem prohlížely. Pálení čarodějnic se stalo pravidelnou akcí sboru a stále pokračuje.

Den dětí 13.5.2006 byl historicky první dětský den s hasičskými ukázkami za pomoci sboru. V roce 2006 následovala celá řada akcí, některé se staly tradicí a pokračují dodnes, na jiných se sbor blýskal a byl hrdý na svůj vznik a činnost. Hasičský veletrh PYROS 2006, kde jsme byli přizváni jako figuranti, víkend 20.-21.5.2006 sraz veteránů pod hradem Veveří, kde jsme se opět zablýskali s naším SACHSEM, ale také shlédli techniku jiných sborů. Další pak dny hasičů na hradu Perštejně, součinnostní cvičení na hradě Veveří, sraz veteránů na hradě Bystřice nad Perštejnem, cvičení v polygonu v Dolní Rožínce, pomoc při přípravě programu v technickém muzeu…

Hlavní činností sboru od samého začátku však nejsou záchranné akce. V malém počtu členů nelze zřídit hasičskou zásahovou jednotku. Proto byl v dubnu 2006 vytvořen oddíl Mladých hasičů, jehož cílem od počátku je vzbudit zájem dětí pro hasičskou práci. Postupně se rozšiřující oddíl se začal pravidelně scházet a trénovat na soutěže. V říjnu se poprvé zúčastnili svých prvních závodů v Útěchově, a to závodů v hasičské všestrannosti. Závodů se zúčastnili mladší i starší žáci a také dorost a jejich první výkony byly velmi pěkné. Závodů se ale neúčastnily jen děti, ale i dospělí si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti na prvních závodech ve Vranově a poté v Bohunicích.

Následující rok 2007 již navazoval zcela plynule, již nebylo nic, co by mělo sbor zaskočit, činnost dětí byla v plném proudu, pravidelně se scházely v klubovně na ulici Čejkovická, ale také rozrůstající se dospělé osazenstvo se scházelo a vyjíždělo na další akce. V dubnu jsme v rámci speciálních vozidel byli pozváni na dny otevřených dveří v depozitáři v Řečkovicích, kde jsme se opět pochlubili se SACHSEM. Zúčastnili jsme se průvodu na hasičské pouti ve Křtinách, která se pravidelně koná na oslavu svatého Floriána. Následoval nekonečný úklid klubovny a opravy aut, či závody v Husovicích, také v Brněnských Ivanovicích či ve Vranově. V červnu se naši mladí hasiči ujali role stárků na vinohradských hodech. Velice významná akce byla v rámci Brno město uprostřed Evropy Ignis Brunnensis doplňování vody do parní tramvaje Karolíny. Nechyběli jsme u odhalování pamětní desky Franty Kocourka při příležitosti jeho úmrtí ve Víru, další ze srazů veteránů Classic CAR v Bystřici nad Perštejnem, kde jsme se zúčastnili přehlídkové soutěže. Poprvé jsme také pomáhali při soutěžích na Bavíme se na Vinohradech…

V roce 2008 se poprvé zrodila myšlenka uspořádání hasičského plesu. A myšlenka se stala skutečností, první ples byl uspořádán 21.2.2009 v dělnickém domě v Židenicích a stal se samozřejmostí a pravidelnou akcí. Ohlasy již na první ples všechny překvapily a dnes je to vyhledávaná akce. Každý ples je prokládán zajímavými vystoupeními, či školou tanců, pestrou tombolou a volbou královny plesu. V tomto roce se pro mladé hasiče konala první historická účast na neoficiálním mistrovství Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Polska v Havířově. Konkurence byla veliká, ale výsledky byly velmi pěkné. V říjnu byla uspořádána první vinohradská soutěž mladých hasičů, která se opět stala tradicí. Tato naše první soutěž probíhala ve třech disciplínách, a to požární útok, štafeta požárních dvojic a uzlová štafeta. Blýskali se zde i naši mladí hasiči, starší žáci si odnášeli první místo.

Od roku 2010 sbor pořádá nejen pro děti letní tábor, kde se dětem snažíme zpestřit prázdniny a naučit je tábornických dovedností. Každý letní tábor má své téma a celotáborovou hru. Děti se učí splynout s přírodou, zapálit oheň a pro mnohé je i velmi náročné přesunout se z panelového prostředí do stanů bez elektřiny. Sbor své tábořiště nevlastní a každoročně si jej zapůjčuje od různých organizací.

V únoru 2011 proběhlo stěhování ,,hasičky“. Z technických důvodů byl ukončen pronájem na Čejkovické. Bylo to samozřejmě velmi náročné. Nové prostory byly poskytnuty MČ Brno-Vinohrady v zadní sekci bývalé základní školy Bzenecká. Zde se i v současné době nachází klubovna pro děti, sklady materiálů se zázemím a dnes i místnost pro jednotku.

V roce 2016 stojí za zmínku pomoc při konání slevové akce v Möbelixu, a to dvakrát. V prosinci, jako vánoční dárek, bylo zakoupeno staronové auto Avie A20 F, která v současné době slouží především pro převoz dětí na soutěže, ale také na výjezdy pro jednotku.

Během roku 2017 byl na sbor darem převeden sanitní vůz Mercedes Benz, který měl za úkol pomáhat při výuce preventivních opatření a mimořádných situacích a také nám pomáhat jako zdravotní dozor při akcích.

A zrodila se nová myšlenka a nový nápad, a to uspořádat nejen tradiční ples, ale také hasičskou zábavu. Podařilo se to na podzim roku 2018, kdy se zpočátku jednalo o bláznivé hasičské zábavy, přijď, v čem se cítíš pohodlně aneb masky, pyžama či šaty jsou povoleny. V současné době jsou zábavy cíleně pro teenagery a všechny co se tak cítí.

,,Covidové“ období, které zasáhlo veškeré lidské činnosti bylo i pro nás velmi složité. V letech 2020-2021 byly některé činnosti zcela ochromeny, byly odvolávány plesy, zábavy, ale také dětské soutěže a celá republika žila šitím roušek a řešením nemoci. Sbor také nezahálel a přiložil ruku k dílu a pravidelně jsme rozdávali šité roušky od našich členek a přátel, rozdávali jsme desinfekci, ale také pomáhali desinfikovat společné prostory v panelových domech. Vzhledem k pokračující epidemii jsme od února 2021 vyhlašovali akci ,,Hejbni kostrou“, kde nejen pro hasiče byly zadávány především sportovní úkoly, zapojit se mohla i pro široká veřejnost a kdo chtěl, tak se trochu i ,,hýbnul“.

Po volbách 2022 a zasedání nového zastupitelstva se začalo blýskat i na nové časy pro jednotku. MČ si začíná uvědomovat absenci jednotky a možné pomoci nejen při požárech, ale pomoci při úklidu, odstraňování stožárů či opravy hřiště. A sen i naděje se stala skutečností a 1.5.2023 vznikla jednotka hasičů při SDH Brno-Vinohrady. První akce jednotky byly opravdu jen pomocné, ale dnes již mají za sebou i první oficiální výjezdy. První výjezd se uskutečnil 17.2.2024. Jednalo se o požár hromady dřeva v blízkém parku Akátky, kde stáli po boku ,,profíků“ a pomáhali především s dohašováním.

V roce 2022 byla navázána užší spolupráce se ZŠ Mutěnická. Sbor nabídl pro školu pravidelně zajišťovat cvičný poplach, školení učitelů… a na oplátku naši mladí hasiči mohou využívat sportoviště pro trénink. V roce 2023 také byla navázána větší spolupráce a vzájemná výpomoc s Kvic Brno-Vinohrady.

Členská základna se po roky měnila a stále narůstala k 31.12.2023 činila 127 členů, z toho 41 dospělých a stále se doplňuje o dospělé i mladé hasiče a dnes je plně fungujícím sborem. A do budoucna plánujeme pokračování ve všech akcích, které byly započaty.

A na závěr nelze nenapsat poslední největší úspěch našich mladých hasičů. Sen každého závodníka se pro naše mladé hasiče stal realitou, a to v sobotu 24.2.2024 v Havířově. Na 34. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň 32. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska jsme si přijeli zasoutěžit, to že budeme slavit tak obrovský úspěch jsme netušili a stalo se, odvezli jsme nejcennější zlatou příčku v kategorii starších žáků. Do Havířova přijelo na 700 dětí a nám se podařilo opravdu být nejlepší.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnují mladým hasičům, tedy vedoucím, instruktorům, rozhodčím… Také všem, kteří nás podporují a pomáhají nám, rodičům, přátelům i známým. Vážím si každé jediné hodiny, kterou věnovali našemu sboru i když vím, že to někdy není snadné.

Za SDH Brno-Vinohrady starostka Mgr. Monika Pavlíková (2024)