Jednotka

Jednotka požární ochrany byla zřízena městskou částí 1. května 2023 s místní příslušností, tedy zasahující na území zřizovatele. Můžeme pomoci občanům naší městské části například při požáru nebo při větrných smrštích , s odstraněním popadaných stromů nebo utržených plechů ze střechy, dále při odčerpávání vody nebo třeba při odstraňování obtížného hmyzu.

K takovému zásahu nás může povolat Krajské operační a informační středisko HZS JHM (KOPIS) nebo nás může vyslat starostka městské části.

Pro jednotku požární ochrany jsou dva způsoby řešení situace:
1. Buď je situace vážná a nesnese odkladu, proto volejte 150 nebo 112.
2. Situace není tak vážná a není např. přímo ohrožen život, tak můžete přímo kontaktovat velitele jednotky Michala Kince na tel. čísle: 721 904 356, který vám buď poradí nebo pomůže situaci vyřešit.

Co je taková jednotka požární ochrany, jaké je její členění a jaké má funkce?


Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).  Základním posláním jednotek je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Hasiči jsou v jednotce požární ochrany rozděleni do čet nebo družstev. Četu tvoří 2 až 3 družstva. Družstvo je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči (1+5). Družstvo o zmenšeném početním stavu se sestává z velitele a dalších tří hasičů (1+3).