O nás

Jsme pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náš sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady vznikl 10. listopadu 2005 a patří k velmi mladým sborům v Brně, proto se nehonosí zajímavou historií jako většina sborů, přesto je to sbor velmi živý, výrazně se rozvíjející a působící ve více oblastech. Od roku 2023 společně s námi pracuje i zásahová jednotka. Od 1. května 2023 jednotka pomáhá při požárech, úklidu, odstraňování stromů… Samozřejmě se věnujeme převážně výchově hasičské mládeže a dorostu. Pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost.

Mladým hasičem se může stát každý chlapec nebo dívka, ve věku 6-18 let. Ať je malý či velký, silný či slabý, tlustý či tenký… v hasičském sportu je místo pro každého, hlavní je nadšení pro věc …to mají všichni naši členové společné. Držíme se hesla – „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Naše činnost je velmi pestrá, jak uvidíte v kalendáři našich akcí, ale všechno se tam přece jen nevejde.

V rámci výchovy mladých hasičů se u nás děti naučí: spolupráci a jednotě … tedy učíme děti nejen disciplíně, ale také ctíme týmového ducha. Učíme se pomáhat si navzájem, radovat se ze společného týmového vítězství, ale také umět prohrávat a vyrovnat se s vlastními chybami i neúspěchy.

Náplní našich schůzek je také prohlubování sportovních a motorických dovedností (uzlování, atletické disciplíny). Naši malí hasiči se dozvědí spoustu nových informací a znalostí – v rámci získávání jednotlivých hasičských odborností (orientace v mapě, základy ekologie a informatiky, zdravověda…). Samozřejmostí je i poskytnutí první pomoci (všechny děti procházejí zdravotnickým školením a členové našeho týmu jsou opravdu schopni pomoci druhému, když je potřeba).

Schůzky pro děti a dorost se konají dvakrát týdně a jsou rozděleny podle věkových kategorií.
Pro mladší žáky (nar. 2013-2017)
Pro starší žáky (nar. 2009-2012)
Pro dorostence (nar. 2006-2008)
Pro přípravku (pro děti do 6 let).

V nové školním roce 2023/2024 budou schůzky probíhat:
Mladší žáci – v pondělí anebo ve středu 16 – 18 hodin
Starší žáci – ve středu 18 – 20 hodin
Dorostenci – v úterý 17:30 – 20 hodin
Přípravka – v úterý 16:00-17:30 hodin

V současné době máme plný stav, nové děti nenabíráme.