Vznik nové jednotky hasičů

Dnešní den 1. května 2023 se nesmazatelně zapíše do historie našeho sídliště. Po mnoha letech se díky značnému úsilí Městské části Brno-Vinohrady a se souhlasem HZS Jihomoravského kraje podařilo založit jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Naše nově vzniklá jednotka je určena na pomoc vinohradským občanům a jejímu zřizovateli, tedy městské části.

Než budeme schopni být připraveni pomáhat v jakoukoliv denní i noční hodinu, tak nás ještě čeká spousta práce. Začneme tím, že si musí všichni členové jednotky zajistit zdravotnické prohlídky, podepsat smlouvu s obcí, proškolit se minimálně v rozsahu 40 hodin, získat odborné způsobilosti, vybavit se, vystrojit se a vybudovat zázemí jednotky. Teprve potom je možné usilovat o zařazení do poplachového plánu.

Snažit se o to budeme ještě letos. Není to jednoduchý úkol, ale věříme, že jej zvládneme.

Pro SDH Brno-Vinohrady to znamená dlouho očekávanou spolupráci a možnost nabídnout svým odchovancům další působení u dobrovolných hasičů, zúročit tak jejich dlouholetou přípravu, znalosti a dovednosti. Mnoho vybavení, a to včetně vozidla, sbor do začátku městské části na rozjetí činnosti jednotky zapůjčil.

Věříme, že zřízení jednotky má velký smysl pro celou městskou část a její občany, ať už půjde o preventivně-výchovnou činnost, akce pro veřejnost, pomoc občanům při mimořádných událostech aj.