Valná hromada

Dne 22.1.2023 v sále Pálava proběhla Valná hromada hasičů a hasiček SDH Brno-Vinohrady. K přednesení zpráv o činnosti a hospodaření sboru za rok 2022 a návrhů na rok 2023 zasedli k jednacímu stolu všichni členové našeho SDH. K jednání přijali pozvání i zástupci MČ Brno-Vinohrady, a to paní starostka Mgr. Jitka Ivičičová a Jan Šlof.

Součástí jednání byla volba nové starostky sboru, hlavní vedoucí mládeže a nové hospodářky sboru. Nechybělo ani oceňování členů za práci ve sboru a přijímání nových členů.

Věříme, že činnost našeho sboru bude i nadále rozkvétat a bude nás stále vidět i slyšet. I nadále bude naší hlavní náplní starost o mladou generaci, ale také věříme, že všechny kroky vedou k založení jednotky SDH.