Vznikající jednotka se školí i zasahuje

Dnešek byl pro nás velmi plodný.

Byli jsme požádáni o odstranění nevzhledných stožárů před ZŠ Mutěnickou, stožáry na vlajky již dávno nesloužily svému účelu.

Další nelehký úkol, na podnět občana, bylo z koruny stromů odstranit červené plátno, které již delší dobu bylo zamotáno v koruně stromu na ulici Bořetické. Tento nevzhledný kus hadru byl ve výšce 9 metrů zamotaný do větví. Nakonec se nám jej podařilo sundat za pomoci dlouhého žebříku a prodloužené paže v podobě trhacího háku.

A následovalo historicky první školení budoucích členů jednotky. V 18 hodin jsme se detailněji zabývali organizací v jednotce, druhy jednotek, IZS a představili jsme si veškerou důležitou literaturu pro hasiče.