O nás

Jsme pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náš sbor nemá zásahovou jednotku, věnujeme se převážně výchově hasičské mládeže a dorostu.

Mladým hasičem se může stát každý chlapec nebo dívka, ve věku 6-18 let. Ať je malý či velký, silný či slabý, tlustý či tenký… v hasičském sportu je místo pro každého, hlavní je nadšení pro věc …to mají všichni naši členové společné. Držíme se hesla – “Jeden za všechny, všichni za jednoho!”

Naše činnost je velmi pestrá, jak uvidíte v kalendáři našich akcí, ale všechno se tam přece jen nevejde.

V rámci výchovy mladých hasičů se u nás děti naučí: spolupráci a jednotě … tedy učíme děti nejen disciplíně, ale také ctíme týmového ducha. Učíme se pomáhat si navzájem, radovat se ze společného týmového vítězství, ale také umět prohrávat a vyrovnat se s vlastními chybami i neúspěchy.

Náplní našich schůzek je také prohlubování sportovních a motorických dovedností (uzlování, atletické disciplíny). Naši malí hasiči se dozvědí spoustu nových informací a znalostí – v rámci získávání jednotlivých hasičských odborností (orientace v mapě, základy ekologie a informatiky, zdravověda…). Samozřejmostí je i poskytnutí první pomoci (všechny děti procházejí zdravotnickým školením a členové našeho týmu jsou opravdu schopni pomoci druhému, když je potřeba).

V letošním roce pořádáme velké množství schůzek. Na některých schůzkách jsou stále volná místa pro nové zájemce.

Schůzky se konají:
Pro mladší žáky (nar. 2010-2014)
Schůzky probíhají vždy v pondělí nebe ve středu 16-18 hodin.

Pro starší žáky (nar. 2009-2006)
Schůzky probíhají vždy v pondělí nebe ve středu 18-20 hodin.

Pro dorostence (nar. 2008-2003)
Schůzky probíhají individuálně na základě rozhodnutí vedoucích. Obvykle ve čtvrtek.

Od jarních měsíců připravujeme i schůzky pro přípravku (pro děti do 6 let s rodiči), které budou probíhat ve čtvrtek. kapacita této schůzky je velmi omezena.