Hasičský výlet s překvapením

Dnes 2. 4. jsme se vydali na výlet s překvapením. Počasí nám z počátku nepřálo, z mráčku spadlo i několik kapek, ale později se na nás usmálo i sluníčko.

Výletu se zúčastnily všechny věkové kategorie – od mladších až po dorost a samozřejmě i dospělí. Nejdříve jsme si udělali menší procházku z Vinohrad, přes Bílou horu až na Stránskou skálu, kde jsme se pokochali krásnou jarní přírodou. V této národní přírodní památce jsme viděli spoustu rozkvetlých stromů a květin. Také jsme navštívili jeskyně a štoly. Na zdech jsme objevili různé nápisy a kresby.

Po cestě jsme také soutěžili v různých disciplínách, které zdokonalují naše hasičské schopnosti, jako například přenos zraněného či hod na cíl.

Nakonec po pětikilometrové cestě děti dostaly zaslouženou odměnu v podobě návštěvy Bruna. Plni elánu se pustili do všech atrakcí, které Bruno nabízí. K večeru jsme poté děti předali unavené, spokojené a plné dojmů svým rodičům.