Soutěž pro přípravku

Jelikož jsme hasiči, kteří vychovávají děti pro lepší společnost a věnují se dětem už od 3 let, uspořádali jsme v úterý 14. února u nás na Vinohradech první ročník Závodu přípravkové všestrannosti aneb soutěž pro naše nejmenší hasiče a hasičky.

K účasti jsme vyzvali všechny brněnské sbory, které mají děti tohoto věk, aby nám ukázali jak jsou zdatní co se už naučili. Malí hasiči a hasičky mohli porovnat své síly a poučit se od svých vrstevníků. Díky vedoucím, trenérům a samozřejmě pomocníkům z řad dorostenců.

Důležité bylo nejen prokázat znalosti v hasičině, ale zásadou byla spolupráce ve dvojici. „Protože hasič nikdy nechodí sám do hořícího domu.“

Věříme, že se nám odpoledne povedlo, že si děti zasoutěžili a těšíme se na další společné závodění a také doufáme, že se tento závod stane naší tradicí.

Věříme, že z těchto nadšených dětí budou jednou hasiči a záchranáři.