Schůzky

S radostí oznamujeme, že naše schůzky mohou být obnoveny již od 18.5.2020 za zvýšených hygienických podmínek. Tréningy probíhají pouze mimo budovu naší hasičky. Podmínkou účasti dětí na schůzce je zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

schůzky mladších žáků

  • Pondělí od 16:00 do 18:00
  • Středa od 16:30 do 18:30

schůzky starších žáků

  • Pondělí od 18:00 do 20:00

schůzky dorostenců/dorostenek

  • Dle domluvy s vedoucími – pondělí 17-18:00 (trénink obnoven po nouzovém stavu od 25.5.2020)

Případný nábor nových členů pro mladší i starší žáky včas oznámíme v nové sezóně školního roku 2020-2021.